Wat is de juiste sector?Onlangs deed het Gerechtshof Den Haag een interessante uitspraak inzake de sectorindeling. De inspecteur had een onderneming ingedeeld in sector 3, bouwbedrijf, op basis van de omzet. Zou het premieplichtig loon als uitgangspunt zijn genomen - wat zoals het gerechtshof aangeeft de wettelijke regeling is - dan zou de uitkomst anders zijn geweest. Daar de verschillen in sectorpremies voor de werknemersverzekeringen soms aanzienlijk kunnen zijn, is het van belang regelmatig toetsen of de sectorindeling nog juist is.

De casus waarover Gerechtshof Den Haag oordeelde betrof een klein bedrijf dat werkzaamheden verrichtte die behoren tot verschillende sectoren, enerzijds hovenierswerkzaamheden (agrarische sector) met eigen werknemers en anderzijds bestratingswerkzaamheden (bouwbedrijf) die hoofdzakelijk werden uitgevoerd met ingeleende arbeidskrachten. Met die laatste werkzaamheden werd het grootste deel van de omzet behaald en per 1 januari 2016 deelde de inspecteur het bedrijf op grond van de omzet in de 'duurdere' sector bouwbedrijf in. Dit is echter volgens Gerechtshof Den Haag onjuist. Volgens het hof zijn alleen de werkzaamheden relevant waarvoor de werkgever loon uit dienstbetrekking betaalt waarover zij premie verschuldigd is. Dit zijn de werkzaamheden uitgevoerd met eigen werknemers. Voor de ingeleende krachten is de eigen werkgever - het uitzendbureau - premieplichtig, waarvoor deze is ingedeeld in een sector.

Met enige regelmaat wordt er geprocedeerd over de sectorindeling. Het financiële belang is groot gezien de premieverschillen voor de werkhervattingskas en de sectorale premies voor de WGA en ZW-flex. Voor werkgevers is het aan te bevelen regelmatig te laten onderzoeken of de sectorindeling nog wel juist is. Een wijziging in de bedrijfsactiviteiten of in de concernsamenstelling kunnen aanleiding zijn om een herindeling aan te vragen bij de Belastingdienst. Al was het maar om de inspecteur voor te zijn: uit een recent gepubliceerd WOB-verzoek blijkt dat beleid is dat de inspecteur een onjuiste sectorindeling kan corrigeren tot vijf jaar terug, ook als dit nadelig voor de werkgever is.