Instroom WIA in de liftBerichtte UWV in voorgaande jaren dat de instroom in de WIA sinds 2011 stabiel was, met zelfs twee duidelijke afnames in 2012 en 2015, voor 2016 noteerde UWV begin juni een forse toename van +11,8%, waarmee de instroom vorig jaar op ruim 40.000 kwam. En ook voor 2017 verwacht UWV een toename van de instroom.

De toename in 2016 is volgens het vorige maand gepubliceerde kennisverslag 'Wat is er aan de hand met de WIA?' veroorzaakt door het grote aantal WW'ers dat instroomde- na een piek twee jaar eerder bij de WW-instroom. Een andere oorzaak, die volgens UWV moeilijk te verklaren is, betreft het grote aantal werknemers dat zich al na 21 maanden arbeidsongeschiktheid meldt voor de WIA.

Uit de eind juni gepubliceerde Juninota valt op te maken dat ook dit jaar de instroom weer hoger zal zijn (prognose 2017: 43.100) en het jaar daarop slechts licht zal dalen (prognose 2018: 42.300).

Een hogere WIA-instroom betekent voor werkgevers op termijn zwaardere lasten. Voor werkgevers is dan het van belang die lasten goed tegen het licht te houden, en goed na te gaan waar in hun situatie een lastenvermindering is te realiseren.

Bron: UWV 30-06-2017, Juni-nota; UWV 8-06-2017, Kennisverslag 2017-5