No-riskpolis oudere werknemer vanaf 56 jaarWerkgevers die een oudere werknemer vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen van 62 jaar of ouder komen in aanmerking voor een no-riskpolis van het UWV. Bij uitval door ziekte neemt het UWV de loonbetaling dan over. Binnenkort dient minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verzamelwet in, waarin onder meer is opgenomen dat de leeftijdsgrens voor de no-riskpolis oudere werknemers wordt verlaagd naar 56 jaar.

Met dit wetsvoorstel wil de minister een belemmering wegnemen om oudere werknemers in dienst te nemen. Het verlagen van de no-riskpolis is een van de maatregelen van het actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers'. Dit heeft als doel de arbeidsmarktpositie van vijftigplussers te verbeteren. De bedoeling is dat deze maatregel per 1 januari 2018 in werking treedt.

Bron: Min SZW 23-06-2017