Hoe doet u het als grote werkgever?De instroom in de WIA stijgt, maar het beeld per sector en per werkgever verschilt, zo blijkt uit de instroomcijfers grote werkgevers die UWV 30 juni heeft gepubliceerd. Voor grotere en grote werkgevers voor wie de publieke premies WGA en ZW mede bepaald wordt door hun eigen instroomcijfers is het van belang na te gaan hoe zij presteren ten opzicht van andere werkgevers in hun sector, en te onderzoeken hoe naar de toekomst toe kan worden bijgestuurd.