En de premies sectorfondsen WW...Nadat begin september de premies voor de WGA en ZW 2018 zijn bekend gemaakt volgden op 24 oktober de publicatie van de sectorpremies 2018 voor de sectorfondsen WW. Daarmee wordt het financiële plaatje wat betreft de werknemersverzekering voor 2018 verder ingevuld.

Daar waar bij de WGA en ZW sprake was van een gemiddeld gelijk blijven van de (publieke) premies – maar tussen de sectoren kunnen zich grote verschillen voordoen – kan het UWV voor de sectorpremies WW een daling van de gemiddelde premie melden. De gemiddelde sectorpremie voor de Werkloosheidswet daalt van 1,36% in 2017 naar 1,28% volgend jaar. 45 sectoren hebben te maken met een premiedaling, voor 14 sectoren stijgt de premie.

De vijf sectoren met de grootste premiestijgingen (+0,45 procentpunt tot +2,48 procentpunt) de Koopvaardij, Zakelijke dienstverlening III (administratiekantoren), Tabakverwerkende industrie, Algemene industrie en Banken. UWV wijt bij twee van die sectoren de stijging aan de ongunstige bedrijfsomstandigheden (Banken en Tabakverwerkende industrie), bij de andere drie zou het gevolg zijn van gespecialiseerde uitzendbureaus die de premie van de vaksector toepassen in plaats van de (hogere) premie voor het uitzendbedrijf. Hierdoor stijgen de WW-lasten van de betreffende sector.  De regeling op grond waarvan gespecialiseerde uitzendbureaus konden worden ingedeeld in een vaksector is per 25 mei 2017 stopgezet. Alleen uitzendbedrijven die voor die datum waren ingedeeld in een vaksector kunnen daar nog gebruik van maken.

De premiedalingen zijn over het algemeen gering. Dit komt deels door de verwachting dat volgend jaar de daling van de werkloosheid afvlakt, deels door de reparatie van het Dagloonbesluit waardoor sectoren met relatief veel starters en/of flexwerkers te maken hebben met hogere WW-lasten. Bij individuele sectoren is de daling echter aanzienlijk. De vijf grootste dalingen (-1,97 procentpunt tot -2,78 procentpunt) komen voor in de sectoren Uitgeverij, Dakdekkersbedrijf, Overig personenvervoer, Taxivervoer en Schildersbedrijf.

De sectorpremies ontwikkelen zich gunstig, maar de verschillen tussen de sectoren kunnen groot zijn. Zeker bij wijziging van bedrijfsactiviteiten is het daarom voor een werkgever raadzaam na te gaan om men nog wel in de juiste sector is ingedeeld.

 

Voor een overzicht van de sectorpremies WW in 2018 klik hier.