Nog recht op premiekorting? Handel snel!Mogelijk heeft u als werkgever nog recht op premiekorting over voorgaande jaren. Bijvoorbeeld omdat u toen een oudere werknemer in dienst heeft genomen, een arbeidsgehandicapte of jongere vanuit een uitkeringssituatie, waarvoor u recht had op premiekorting maar dit nog niet heeft toegepast. Afhankelijk van de soort premiekorting en de omvang van het dienstverband gaat het dan om bedragen die kunnen oplopen tot € 7.000 per jaar, per werknemer. Een te groot bedrag om te laten liggen.

Let op: had u nog recht op de premiekorting voor een jongere of oudere werknemer, dan dient u in het bezit te zijn van een doelgroepverklaring. De doelgroepverklaring is een verklaring van de uitkeringsinstantie dat de werknemer voorafgaand aan de dienstbetrekking bij een uitkering ontving. De werknemer moet deze zelf aanvragen. Wel kan hij/zij een machtiging afgeven dat het UWV de verklaring rechtstreeks naar de werkgever stuurt.

Maar haast is geboden: door een kleine wetswijziging - opgenomen in de Verzamelwet SZW 2017, in feite een groslijst met diverse, vaak technische wetswijzingen - verstrekt UWV vanaf 1 januari 2018 alleen nog een doelgroepverklaring indien deze is aangevraagd binnen drie maanden na aanvang van de dienstbetrekking. Hierdoor vervalt de mogelijkheid in veel gevallen om nog na 1 januari 2018 premiekorting over voorgaande jaren te claimen!

Het nagaan of u nog recht heeft op premiekorting is een heidense klus. Het vereist niet alleen de verwerking van een reeks gegevens ook de nodige expertise op het gebied van premiekortingen en subsidies, en dan vergt het ook nog de nodige administratieve handelingen zoals het binnenhalen van doelgroepverklaringen. Fiabilis kan u daarbij volledig ondersteunen, zonder hoge consultancykosten. Alleen als het u wat oplevert, vragen we u om een bijdrage. No cure, no pay!