Zorg voor zekerheidDe periode tussen twee kabinetten is voor ondernemers altijd een onzekere periode. Onzekerheid bijvoorbeeld over de 'open eindjes' van het demissionaire kabinet: bijvoorbeeld hoe gaat het verder met de veel bekritiseerde Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Of de controversieel verklaarde wetsvoorstellen - denk aan het wetsvoorstel dat een compensatie regelt voor de door de werkgever verschuldigde transitievergoeding bij ontslag van een langdurige zieke werknemer. Daarnaast is onzekerheid welke coalitie de formatiebesprekingen oplevert en wat de voornemens zijn op het gebied van sociale zekerheid, fiscaliteit, pensioenen, enz.

En natuurlijk gaan de 'gewone wijzigingen' in de regelgeving ondertussen gewoon door. Zo werd eind mei bekend dat de uitzondering inzake de sectorindeling van uitzendbureaus, waardoor een uitzendbureau onder voorwaarden kon worden ingedeeld in een vaksector in plaats van de dure sector '52, uitzendbedrijven' met ingang van 25 mei is 'bevroren'. Nieuwe aanvragen voor wijziging van de sectorindeling worden niet meer in behandeling genomen, bestaande gevallen blijven gespaard.

Per 1 juli gaat het minimumloon weer omhoog, gaat de leeftijdsgrens voor het volwassen minimumloon omlaag, worden de staffels voor jeugdlonen aangepast. Daarnaast hebben werkgevers met ingang van dit jaar te maken met een lage-inkomensvoordeel (liv) voor werknemers met een relatief laag loon. Om deze tegemoetkoming in de loonkosten te incasseren hoeft de werkgever 'niets te doen', zo is gezegd; aan de hand van de loonaangifte wordt bepaald of een werkgever recht op heeft. Uitbetaling is in september volgend op het kalenderjaar waarin met recht heeft op het lage-inkomensvoordeel. Maar om hier ten volle van te profiteren zal een werkgever toch wel dit jaar in de gaten moeten houden dat hij aan de voorwaarden voldoet.

En dan zijn er Europese ontwikkelingen die de aandacht van werkgevers vragen. Denk aan de altijd complexe vragen inzake sociale zekerheid bij grensoverschrijdende arbeid, de onlangs geïmplementeerde richtlijn inzake derdelanders die naar de EU worden overgeplaatst binnen een concern (de zogenoemde ICT-richtlijn), de richtlijn (en wetgeving) inzake de detachering van werknemers binnen de EU.

Bij al die ontwikkelingen, wirwar van wetten en regelgeving, nieuwe jurisprudentie is het voor werkgever van belang te beschikken over een partner die de ontwikkelingen niet alleen volgt, maar ook een oog heeft voor waar voordeel valt te behalen. Fiabilis Nederland is die partner. Wij bouwen daarbij voort op de expertise die wij hebben opgebouwd. En met onze zusterbedrijven wereldwijd beschikken we over een breed netwerk waarmee ook internationaal opererende ondernemingen optimaal van dienst kunnen zijn. Uw zekerheid is onze zorg.