Eigenrisicodrager worden of niet?Per 1 juli zal weer aantal werkgevers overstappen van het publieke bestel naar een private verzekeraar of vice versa voor het verzekeren van hun WGA-risico. Het volgende overstapmoment is 1 januari 2018. Voor 1 oktober moet hiervoor de aanvraag bij de Belastingdienst zijn ingediend. Wacht dus niet te lang met de voorbereidingen.

Per 1 januari 2017 is een aantal wijzigingen doorgevoerd die moesten zorgen voor een meer gelijk speelveld tussen publieke verzekering van het UWV en private verzekeraars. Het UWV brengt een meer marktconforme premie in rekening bij (middel)grote werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap terugkeren naar het publieke bestel en de staartlasten van werkgevers die eigenrisicodrager worden vallen niet meer onder het eigen risico van werkgevers. Daarnaast is het onderscheid WGA-flex en vast komen te vervallen (men wordt dus eigenrisicodrager voor zowel flex als vast).

Als gevolg van die wijzigingen is begin dit jaar het aantal eigenrisicodragers per saldo (met name onder kleinere werkgevers) iets afgenomen, zo blijkt uit een Kamerbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij de ZW is een omgekeerd beeld: daar is het aantal eigenrisicodragers iets toegenomen (van 1,9% naar 3,3%). Daarbij speelt mee dat veel verzekeraars van eigenrisicodragers ook verlangen dat ze het ZW-risico bij hen afdekken: in geval van eigen risico dragen kunnen werkgever en verzekeraar de re-integratie van de flexkracht zelf ter hand nemen en zo de instroom in de WGA beperken.

Overweegt u volgend jaar eigenrisicodrager te worden of wilt u terug naar het publieke bestel, breng dan in kaart wat uw voor- en nadelen zijn bij deze keuze. Overwegingen die hierbij een rol spelen zijn onder meer de premies die UWV en private partijen in rekening brengen. Begin september worden de premies en premieparameters voor 2018 door het UWV gepubliceerd. Maar ook moet u rekening houden met de verwachte instroom in de WGA, de mogelijkheden voor re-integratie bij het publieke bestel en bij private aanbieders, enz. Begin hiermee tijdig.