Uw data goed beschermd


Voor onze dienstverlening hebben wij mogelijk inzage nodig in de persoonlijke gegevens van uw werknemers en in uw salarisadministratie. Het is onze verantwoordelijkheid om te waarborgen dat deze gegevens op discrete wijze worden verwerkt. Fiabilis behandelt de gegevens van uw bedrijf en uw medewerkers met de grootst mogelijke discretie. Wij verzamelen en verwerken slechts die gegevens die binnen het doel en de reikwijdte van onze dienstverlening noodzakelijk zijn.

Bij elke medewerker van Fiabilis Consulting Group vindt een integriteitscheck plaats. Verder nemen wij fysieke en organisatorische maatregelen om u ervan te verzekeren dat uw gevoelige informatie goed beveiligd is en uitsluitend wordt verwerkt in het kader van onze dienstverlening.


Compliance, regelgeving en borging


Uiteraard houden wij ons strikt aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), wij gaan graag nog een stap verder. Vanaf de oprichting van Fiabilis Nederland in mei 2017 is compliance leidend bij het inrichten van onze organisatie en onze processen. Zo zijn wij momenteel bezig met een ISO 27001 certificering, een ISAE 3402 traject en de nieuwe EU-privacy wetgeving (GDPR / AVG) welke in mei 2018 zal worden ingevoerd.

Vragen over ons beleid ten aanzien van compliance? Neem contact op met ons en wij beantwoorden ze met plezier.